Saturday, 9 May 2009

Unit 4 (complete)

River site (zone 4)
Siow Meeyi
Patrick Lam
Wong Joon Chian
Chew Kiet Yeang
Tan Wooi Han

River Site(Old man by the tree)
Chong Choong Wai

Wild Cherry
Tam Huei Liq

Li Qun Site (zone 4)
Hau Chun Yang
Wong Hau Yee
Tan Lip Khai

Birch Memorial Site
Aaron Chew Wei-Li
Nordalila Binti Abdul Nasir

UMNO site
Chu Ye-Kiat, Gordon

Green Triangle
Cheryl Kua Sze Wei
Lim See Guan

No comments: