Friday, 8 May 2009

UNIT 1

Birch Memorial (zone 1)
Ong Shien Chii

River Site (zone 4)
Ng Wei Jin
Ker Jun Yee
Chia Ei Lyn
Chee Shi Yin, Ellie
Benny Dieh
Lim Yeong Chwen
Ho Chiah Kwan
Wong Wan Jiuan

Liquns Site
(zone 4)
Aaron Lau Yee Yin
Lee Chai Wei
Fung Yie Jing
Chiang Kean Sien
Jesselyn Lim Zhi Luan


Umno Site (zone 8)
Tok Yee Fui

Wild Cherry (zone 10)
Zaki Maghfur

1 comment:

ian ng said...

Thanks Lyn