Monday, 30 July 2007

I am booking for Mohd Hafiz

Updated...


0800 -
0820 -
0840 - Eric Thomas
0900 - Bryan Sia Kea Huat
0920 - Andrew Chow Wai Tat
0940 - Keong Pei Yi
1000 - Lau Hann-Lim
1020 - Mohd Hafiz
1040 - Lim Kian Yong
1100 -
1120 -
1140 -

No comments: